Arhive etichete: Stiati ca?

Știați că …?/Did you know …?

Limba română:

Cum a început Halloween-ul și de ce?

Tradiția a luat naștere odată cu vechiul festival celtic din Samhain, când oamenii aprindeau focuri și purtau costume pentru a îndepărta fantomele. … De-a lungul timpului, Halloween-ul a evoluat într-o zi de activități cum ar fi trucul sau tratarea, sculptarea lanternelor, adunări festive, îmbrăcarea costumelor și mâncăruri.

De menționat: Samhain este un festival religios păgân originar dintr-o tradiție spirituală celtică veche. În vremurile moderne, Samhain (un cuvânt gaelic pronunțat „SAH-win”) este de obicei sărbătorit în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie pentru a fi binevenit la recoltă și a introduce „jumătatea întunecată a anului”. Cei ce sărbătoresc acest obicei cred că barierele dintre lumea fizică și lumea spiritelor se prăbușesc în timpul Samhainului, permițând mai multă interacțiune între oameni și locuitorii Cealaltă Lume.

melkior.ro
noriel.ro

O altă interpretare a Halloween-ului:Sfânta” (“Hallow“) – sau persoana sfântă – se referă la sfinții sărbătoriți în Ziua Tuturor Sfinților, care este 1 noiembrie … Deci, practic, Halloween-ul este doar un mod învechit de a spune „noaptea dinaintea Zilei tuturor Sfinților” – numită și Hallowmas sau All Hallows ‘Day.

English language:

How did Halloween start and why?

The tradition originated with the ancient Celtic festival of Samhain, when people would light bonfires and wear costumes to ward off ghosts. … Over time, Halloween evolved into a day of activities like trick-or-treating, carving jack-o-lanterns, festive gatherings, donning costumes and eating treats.

marionnaud.ro
vivre.ro

It is worth mentioning: Samhain is a pagan religious festival originating from an ancient Celtic spiritual tradition. In modern times, Samhain (a Gaelic word pronounced “SAH-win”) is usually celebrated from October 31 to November 1 to welcome in the harvest and usher in “the dark half of the year”. Celebrants believe that the barriers between the physical world and the spirit world break down during Samhain, allowing more interaction between humans and denizens of the Otherworld.

Other theory holds that:Hallow” — or holy person — refers to the saints celebrated on All Saints’ Day, which is November 1. … So basically, Halloween is just an old-fashioned way of saying “the night before All Saints’ Day” — also called Hallowmas or All Hallows’ Day.

vegis.ro
carturesti.ro
gunnars.ro

Știați că …?/Did you know …?

Limba română:

Majoritatea dintre noi suntem conștienți de faptul că cojile de homar își schimbă culoarea atunci când sunt expuse la căldură (ca într-o oală cu apă clocotită, de exemplu). Dar și sângele creaturilor marine este interesant. Sângele de homar este inițial limpede și devine albastru când intră în contact cu oxigenul.

melimeloparis.ro
maroko.ro/

English language:

Most of us are well aware that lobster shells change color when exposed to heat (like in a pot of boiling water, for example). But the sea creatures’ blood is also intriguing. Lobster blood is initially clear and turns blue when it hits oxygen.

hainedevis.ro

Știați că …?/Did you know …?

chilipirul-zilei.ro/

Limba română:

Linia Kármán (sau linia von Karman) este o încercare de a defini o graniță între atmosfera Pământului și spațiul cosmic și oferă o definiție specifică stabilită de Fédération aéronautique internationale (FAI), un organism internațional de evidență a aeronauticii. Definirea marginii spațiului este importantă în scopuri legale și de reglementare, deoarece aeronavele și navele spațiale intră sub jurisdicții diferite și sunt supuse unor tratate diferite. Dreptul internațional nu definește marginea spațiului sau limita spațiului aerian național.

FAI definește linia Kármán ca spațiu care începe la 100 de kilometri (54 mile marine; 62 mile; 330.000 de picioare) deasupra nivelului mediu al mării.

carturesti.ro
decathlon.ro

English language:

The Kármán line (or von Karman line) is an attempt to define a boundary between Earth’s atmosphere and outer space, and offers a specific definition set by the Fédération aéronautique internationale (FAI), an international record-keeping body for aeronautics. Defining the edge of space is important for legal and regulatory purposes since aircraft and spacecraft fall under different jurisdictions and are subject to different treaties. International law does not define the edge of space, or the limit of national airspace.

The FAI defines the Kármán line as space beginning 100 kilometres (54 nautical miles; 62 miles; 330,000 feet) above Earth’s mean sea level.

kinderauto.ro
decathlon.ro
drmax.ro/

Știați că …?/Did you know …?

chilipirul-zilei.ro/
noriel.ro

Limba română:


În 1939, autorul american Ernest Vincent Wright a publicat Gadsby, un roman de 50.000 de cuvinte care nu folosește litera „e” deloc. Mai mult, nu este singurul roman care a eliminat acestă literă. Autorul Georges Perec a scris, de asemenea, cartea La Disparition în limba franceză, fără litera „e”, în 1969.

English language:

Back in 1939, American author Ernest Vincent Wright published Gadsby, a 50,000-word novel that doesn’t use the letter ‘e’ once. What’s more, it’s not the only novel that ditched the letter. Author Georges Perec also wrote the French-language book La Disparition without the letter ‘e’ in 1969.

kinderauto.ro

carturesti.ro
drmax.ro/