Arhive etichete: 13 cu ghinion

Știați că …?/Did you know …?

Limba română:

De ce vinerea care cade în a 13-a zi de o lună este atât de temătoare?

Unii atribuie originile Codului lui Hammurabi, unul dintre cele mai vechi documente legale din lume, care poate sau nu ar fi omis superstitios o regulă a 13-a din lista sa. Alții susțin că vechii sumerieni, care credeau că numărul 12 este un număr „perfect”, îl considerau pe cel care l-a urmat în mod hotărât ca fiind neperfect. Una dintre cele mai populare teorii, însă, leagă vineri 13 de căderea unui grup temător de războinici legendari – Templierii.

marionnaud.ro
vivre.ro

Fondat în jurul anului 1118 ca un ordin militar monahal dedicat protecției pelerinilor care călătoreau în Țara Sfântă în urma capturării creștine a Ierusalimului în timpul primei cruciade, Cavalerii Templieri au devenit rapid unul dintre cele mai bogate și mai influente grupuri din Evul Mediu, datorită donații fastuoase de la capetele încoronate ale Europei, dornice să-și câștige favoarea cu cavalerii înverșunați. La sfârșitul secolului al XIV-lea, templierii stabiliseră un sistem de castele, biserici și bănci în toată Europa de Vest. Și această bogăție uimitoare ar fi dus la căderea lor.

Pentru templieri, acest sfârșit a început în primele ore ale dimineții de vineri, 13 octombrie 1307. Cu o lună mai devreme, documentele secrete fuseseră trimise de curieri în toată Franța. Ziarele includeau detalii teribile și șoapte de magie neagră și ritualuri sexuale scandaloase. Au fost trimiși de regele Filip al IV-lea al Franței, un monarh avar care în anii precedenți a lansat atacuri asupra lombardilor (un grup bancar puternic) și evreilor din Franța (pe care i-a expulzat, astfel încât să le poată confisca proprietățile pentru casetele sale epuizate). În zilele și săptămânile care au urmat acelei vineri fatidice, peste 600 de templieri au fost arestați, inclusiv marele maestru Jacques de Molay și trezorierul ordinului. Dar, în timp ce unii dintre cei mai înalți membri au fost prinși în plasa lui Philip, la fel au fost și sute de non-războinici; bărbați de vârstă mijlocie care au gestionat activitățile bancare și agricole de zi cu zi care au menținut organizația fredonând. Bărbații au fost acuzați de o gamă largă de infracțiuni, inclusiv erezie, închinare la diavol și scuipat pe cruce, homosexualitate, fraude și corupție financiară.

vegis.ro
carturesti.ro

English language:

Why are Fridays that fall on a month’s 13th day so fearful?

Some attribute the origins to the Code of Hammurabi, one of the world’s oldest legal documents, which may or may not have superstitiously omitted a 13th rule from its list. Others claim that the ancient Sumerians, who believed the number 12 to be a “perfect” number, considered the one that followed it decidedly non-perfect.

One of the most popular theories, however, links Friday the 13th with the fall of a fearsome group of legendary warriors—the Knights Templar.

Founded around 1118 as a monastic military order devoted to the protection of pilgrims traveling to the Holy Land following the Christian capture of Jerusalem during the First Crusade, the Knights Templar quickly became one of the richest and most influential groups of the Middle Ages, thanks to lavish donations from the crowned heads of Europe, eager to curry favor with the fierce Knights. By the turn of the 14th century, the Templars had established a system of castles, churches and banks throughout Western Europe. And it was this astonishing wealth that would lead to their downfall.

vegis.ro
cartepedia.ro

For the Templars, that end began in the early morning hours of Friday, October 13, 1307.

A month earlier, secret documents had been sent by couriers throughout France. The papers included lurid details and whispers of black magic and scandalous sexual rituals. They were sent by King Philip IV of France, an avaricious monarch who in the preceding years had launched attacks on the Lombards (a powerful banking group) and France’s Jews (who he had expelled so he could confiscate their property for his depleted coffers).

In the days and weeks that followed that fateful Friday, more than 600 Templars were arrested, including Grand Master Jacques de Molay, and the Order’s treasurer. But while some of the highest-ranking members were caught up in Philip’s net, so too were hundreds of non-warriors; middle-aged men who managed the day-to-day banking and farming activities that kept the organization humming. The men were charged with a wide array of offenses including heresy, devil worship and spitting on the cross, homosexuality, fraud and financial corruption.

melkior.ro
noriel.ro