Arhive categorie: Știați că …?/Did you know …?

Curiozități din lume mai puțin cunoscute

Știați că …?/Did you know …?

Limba română:

De ce vinerea care cade în a 13-a zi de o lună este atât de temătoare?

Unii atribuie originile Codului lui Hammurabi, unul dintre cele mai vechi documente legale din lume, care poate sau nu ar fi omis superstitios o regulă a 13-a din lista sa. Alții susțin că vechii sumerieni, care credeau că numărul 12 este un număr „perfect”, îl considerau pe cel care l-a urmat în mod hotărât ca fiind neperfect. Una dintre cele mai populare teorii, însă, leagă vineri 13 de căderea unui grup temător de războinici legendari – Templierii.

marionnaud.ro
vivre.ro

Fondat în jurul anului 1118 ca un ordin militar monahal dedicat protecției pelerinilor care călătoreau în Țara Sfântă în urma capturării creștine a Ierusalimului în timpul primei cruciade, Cavalerii Templieri au devenit rapid unul dintre cele mai bogate și mai influente grupuri din Evul Mediu, datorită donații fastuoase de la capetele încoronate ale Europei, dornice să-și câștige favoarea cu cavalerii înverșunați. La sfârșitul secolului al XIV-lea, templierii stabiliseră un sistem de castele, biserici și bănci în toată Europa de Vest. Și această bogăție uimitoare ar fi dus la căderea lor.

Pentru templieri, acest sfârșit a început în primele ore ale dimineții de vineri, 13 octombrie 1307. Cu o lună mai devreme, documentele secrete fuseseră trimise de curieri în toată Franța. Ziarele includeau detalii teribile și șoapte de magie neagră și ritualuri sexuale scandaloase. Au fost trimiși de regele Filip al IV-lea al Franței, un monarh avar care în anii precedenți a lansat atacuri asupra lombardilor (un grup bancar puternic) și evreilor din Franța (pe care i-a expulzat, astfel încât să le poată confisca proprietățile pentru casetele sale epuizate). În zilele și săptămânile care au urmat acelei vineri fatidice, peste 600 de templieri au fost arestați, inclusiv marele maestru Jacques de Molay și trezorierul ordinului. Dar, în timp ce unii dintre cei mai înalți membri au fost prinși în plasa lui Philip, la fel au fost și sute de non-războinici; bărbați de vârstă mijlocie care au gestionat activitățile bancare și agricole de zi cu zi care au menținut organizația fredonând. Bărbații au fost acuzați de o gamă largă de infracțiuni, inclusiv erezie, închinare la diavol și scuipat pe cruce, homosexualitate, fraude și corupție financiară.

vegis.ro
carturesti.ro

English language:

Why are Fridays that fall on a month’s 13th day so fearful?

Some attribute the origins to the Code of Hammurabi, one of the world’s oldest legal documents, which may or may not have superstitiously omitted a 13th rule from its list. Others claim that the ancient Sumerians, who believed the number 12 to be a “perfect” number, considered the one that followed it decidedly non-perfect.

One of the most popular theories, however, links Friday the 13th with the fall of a fearsome group of legendary warriors—the Knights Templar.

Founded around 1118 as a monastic military order devoted to the protection of pilgrims traveling to the Holy Land following the Christian capture of Jerusalem during the First Crusade, the Knights Templar quickly became one of the richest and most influential groups of the Middle Ages, thanks to lavish donations from the crowned heads of Europe, eager to curry favor with the fierce Knights. By the turn of the 14th century, the Templars had established a system of castles, churches and banks throughout Western Europe. And it was this astonishing wealth that would lead to their downfall.

vegis.ro
cartepedia.ro

For the Templars, that end began in the early morning hours of Friday, October 13, 1307.

A month earlier, secret documents had been sent by couriers throughout France. The papers included lurid details and whispers of black magic and scandalous sexual rituals. They were sent by King Philip IV of France, an avaricious monarch who in the preceding years had launched attacks on the Lombards (a powerful banking group) and France’s Jews (who he had expelled so he could confiscate their property for his depleted coffers).

In the days and weeks that followed that fateful Friday, more than 600 Templars were arrested, including Grand Master Jacques de Molay, and the Order’s treasurer. But while some of the highest-ranking members were caught up in Philip’s net, so too were hundreds of non-warriors; middle-aged men who managed the day-to-day banking and farming activities that kept the organization humming. The men were charged with a wide array of offenses including heresy, devil worship and spitting on the cross, homosexuality, fraud and financial corruption.

melkior.ro
noriel.ro

Știați că …?/Did you know …?

Limba română:

Majoritatea dintre noi suntem conștienți de faptul că cojile de homar își schimbă culoarea atunci când sunt expuse la căldură (ca într-o oală cu apă clocotită, de exemplu). Dar și sângele creaturilor marine este interesant. Sângele de homar este inițial limpede și devine albastru când intră în contact cu oxigenul.

melimeloparis.ro
maroko.ro/

English language:

Most of us are well aware that lobster shells change color when exposed to heat (like in a pot of boiling water, for example). But the sea creatures’ blood is also intriguing. Lobster blood is initially clear and turns blue when it hits oxygen.

hainedevis.ro

Știați că …?/Did you know …?

Limba română:

Ideea alinierii orelor de veghe la orele de zi pentru a conserva lumânările a fost propusă pentru prima dată în 1784 de americanul Benjamin Franklin. Într-o scrisoare satirică către editorul The Journal of Paris, inventatorul american a sugerat că trezirea mai devreme în vară ar economisi utilizarea lumânărilor și a calculat economii considerabile.

Cu toate acestea, începând cu 30 aprilie 1916, Imperiul German și Austria-Ungaria au organizat fiecare prima implementare la nivel național în jurisdicțiile lor. Multe țări au folosit DST (Daylight saving Time) în diferite momente de atunci, în special de la criza energetică din anii 1970.

elefant.ro
starshiners.ro

English language:

The idea of aligning waking hours to daylight hours to conserve candles was first proposed in 1784 by american Benjamin Franklin. In a satirical letter to the editor of The Journal of Paris, the american inventor suggested that waking up earlier in the summer would economize candle usage and calculated considerable savings.

However, starting on April 30, 1916, the German Empire and Austria-Hungary each organized the first nationwide implementation in their jurisdictions. Many countries have used DST (Daylight saving Time) at various times since then, particularly since the 1970s energy crisis.

melkior.ro
badabum.ro

Știați că …?/Did you know …?

chilipirul-zilei.ro/

Limba română:

Linia Kármán (sau linia von Karman) este o încercare de a defini o graniță între atmosfera Pământului și spațiul cosmic și oferă o definiție specifică stabilită de Fédération aéronautique internationale (FAI), un organism internațional de evidență a aeronauticii. Definirea marginii spațiului este importantă în scopuri legale și de reglementare, deoarece aeronavele și navele spațiale intră sub jurisdicții diferite și sunt supuse unor tratate diferite. Dreptul internațional nu definește marginea spațiului sau limita spațiului aerian național.

FAI definește linia Kármán ca spațiu care începe la 100 de kilometri (54 mile marine; 62 mile; 330.000 de picioare) deasupra nivelului mediu al mării.

carturesti.ro
decathlon.ro

English language:

The Kármán line (or von Karman line) is an attempt to define a boundary between Earth’s atmosphere and outer space, and offers a specific definition set by the Fédération aéronautique internationale (FAI), an international record-keeping body for aeronautics. Defining the edge of space is important for legal and regulatory purposes since aircraft and spacecraft fall under different jurisdictions and are subject to different treaties. International law does not define the edge of space, or the limit of national airspace.

The FAI defines the Kármán line as space beginning 100 kilometres (54 nautical miles; 62 miles; 330,000 feet) above Earth’s mean sea level.

kinderauto.ro
decathlon.ro
drmax.ro/

Știați că …?/Did you know …?

chilipirul-zilei.ro/
noriel.ro

Limba română:


În 1939, autorul american Ernest Vincent Wright a publicat Gadsby, un roman de 50.000 de cuvinte care nu folosește litera „e” deloc. Mai mult, nu este singurul roman care a eliminat acestă literă. Autorul Georges Perec a scris, de asemenea, cartea La Disparition în limba franceză, fără litera „e”, în 1969.

English language:

Back in 1939, American author Ernest Vincent Wright published Gadsby, a 50,000-word novel that doesn’t use the letter ‘e’ once. What’s more, it’s not the only novel that ditched the letter. Author Georges Perec also wrote the French-language book La Disparition without the letter ‘e’ in 1969.

kinderauto.ro

carturesti.ro
drmax.ro/

Știați că …?/Did you know …?

vegis.ro
evomag.ro

Limba română:

Amorphophallus titanum, titan arum, este o plantă cu flori din familia Araceae. Are cea mai mare inflorescență neramificată din lume. Datorită mirosului său, la fel ca al unui cadavru putrezit, aranul titan este caracterizat ca o floare de carieră și este, de asemenea, cunoscut sub numele de floare de cadavru sau plantă de cadavru. Fructele de aran titan se aranjează într-o formă cilindrică regulată, care seamănă cu ambalarea sferelor în interiorul unei confinări cilindrice. Aceste structuri se mai numesc și structuri coloane sau cristale.

noriel.ro
starshiners.ro

English language:

Amorphophallus titanum, the titan arum, is a flowering plant in the family Araceae. It has the largest unbranched inflorescence in the world. Due to its odor, like that of a rotting corpse, the titan arum is characterized as a carrion flower, and is also known as the corpse flower or corpse plant. The titan arum’s berries arrange in a regular cylindrical form that resemble the packing of spheres inside a cylindrical confinement. Those structures are also called columnar structures or crystals.

Știați că …?/Did you know …?

drmax.ro/
evomag.ro

Limba română:

Din păcate, acesta este unul dintre cuvintele pe care probabil nu le poți repeta prietenilor tăi – și asta pentru că este aproape imposibil de pronunțat. Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu se află în Noua Zeelandă și are o lungime de 85 de litere. Și când vine vorba de alte nume de locuri foarte lungi, este urmat de Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch în Țara Galilor, Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg în SUA, Tweebuffelsmeteenskootmorsdoodgeskietfontein în Africa de Sud și Azpilicuetagaraycosaroyarenberecolarre în Spania.

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
fashiondays.ro
Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg
Tweebuffelsmeteenskootmorsdoodgeskietfontein

English language:

Unfortunately, this is one of the words you probably can’t repeat to your friends—and that’s because it’s nearly impossible to pronounce. Taumatawhakatangi­hangakoauauotamatea­turipukakapikimaunga­horonukupokaiwhen­uakitanatahu is in New Zealand and is 85 letters long. And when it comes to other super long place names, it’s followed by Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch in Wales, Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg in the U.S.,  Tweebuffelsmeteenskootmorsdoodgeskietfontein in South Africa, and Azpilicuetagaraycosaroyarenberecolarre in Spain.

otter.ro
librex.ro