Arhive categorie: Știați că …?/Did you know …?

Curiozități din lume mai puțin cunoscute

Știați că.../Did you know...

Știați că …?/Did you know …?

Limba română:

Se pare că cineva a avut o problemă de alergie tre-moon-dous (de la tremendous)! În timpul misiunii Apollo 17, astronautul Harrison Schmitt a aflat că a avut o reacție severă la praful lunar.

bagno.ro

English language:

Seems like someone had a tre-moon-dous allergy problem! During the Apollo 17 mission, astronaut Harrison Schmitt found out that he had a severe reaction to moon dust.

lensa.ro

Știați că …?/Did you know …?

… pielea ta se exfoliază? / … your skin exfoliates?

melkior.ro

Limba română:

Pielea actuală în care vă aflați va dispărea într-o lună – pielea noastră aruncă între 30.000 și 40.000 de celule ale pielii în fiecare zi. De fapt, peste 100 dintre aceste celule s-au desprins probabil în timp ce citeați această propoziție. Cu toate acestea, întinerește la fel de repede pe cât se deteriorează. Exfolierea regulată de două ori pe săptămână ajută la scăderea celulelor persistente ale pielii pentru a face loc unui strat proaspăt.

evomag.ro

English language:

The current skin you’re in will be gone in a month—our skin sheds 30,000 to 40,000 skin cells each day. In fact, over 100 of those cells probably flaked off while you were reading this sentence. However, it rejuvenates just as quickly as it deteriorates. Regular exfoliation twice a week helps get rid of lingering skin cells to make room for a fresh layer.

fashiondays.ro

Știați că …?/Did you know …?

Creierul este foarte activ în timpul somnului / The brain is very active during sleep

optiplaza.ro

Limba română:

Una dintre cele mai active părți ale corpului în timpul somnului este creierul. Există modificări pronunțate în activitatea electrică a creierului în timpul somnului, ceea ce dovezile sugerează că este un rezultat al trilioanelor de celule nervoase ale creierului care, în mod literal, se recablează. Această re-cablare, care se întâmplă în timpul somnului profund, cu unde lente, este modul în care procesăm și suntem astfel capabili să păstrăm noi informații pe care le-am învățat pe parcursul zilei.

cartepedia.ro

English language:

One of the most active parts of the body during sleep is the brain. There are pronounced changes in the electrical activity of the brain during sleep, which the evidence suggests is a result of the brain’s trillions of nerve cells literally rewiring themselves. This rewiring, which happens during deep, slow-wave sleep, is how we process and are thus able to retain new information we may have learned throughout the day.

elefant.ro

Știați că …?/Did you know …?

Limba română:

O singură băutură alcoolică poate ajunge rapid în capul tău, indiferent dacă o simți sau nu. Cercetătorii de la Spitalul Universitar Heidelberg au descoperit că la doar șase minute de la consumul de alcool, au loc deja modificări în creier. Deci, chiar dacă nu vă simțiți amețit imediat, cu siguranță nu sunteți nici complet sobri.

fashiondays.ro

English language:

Just one drink can quickly go to your head, whether you feel it or not. Researchers at Heidelberg University Hospital found that just six minutes after consuming alcohol, changes are already taking place in the brain. So even if you don’t feel tipsy right away, you’re definitely not totally sober either.

bestkids.ro

Știați că …?/Did you know …?

Limba română:

Știați că soarele nu apune niciodată în Rusia? Când este noapte la Sankt Petersburg, soarele răsare deja deasupra orizontului în Vladivostok!

lensa.ro

English language:

bestkids.ro

Did you know that sun never sets on Russia? When it is night in St. Petersburg, the sun is already rising above the horizon in Vladivostok!

fashiondays.ro

Știați că …?/Did you know …?

Limba română:

Cum a început Halloween-ul și de ce?

Tradiția a luat naștere odată cu vechiul festival celtic din Samhain, când oamenii aprindeau focuri și purtau costume pentru a îndepărta fantomele. … De-a lungul timpului, Halloween-ul a evoluat într-o zi de activități cum ar fi trucul sau tratarea, sculptarea lanternelor, adunări festive, îmbrăcarea costumelor și mâncăruri.

De menționat: Samhain este un festival religios păgân originar dintr-o tradiție spirituală celtică veche. În vremurile moderne, Samhain (un cuvânt gaelic pronunțat „SAH-win”) este de obicei sărbătorit în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie pentru a fi binevenit la recoltă și a introduce „jumătatea întunecată a anului”. Cei ce sărbătoresc acest obicei cred că barierele dintre lumea fizică și lumea spiritelor se prăbușesc în timpul Samhainului, permițând mai multă interacțiune între oameni și locuitorii Cealaltă Lume.

melkior.ro
noriel.ro

O altă interpretare a Halloween-ului:Sfânta” („Hallow„) – sau persoana sfântă – se referă la sfinții sărbătoriți în Ziua Tuturor Sfinților, care este 1 noiembrie … Deci, practic, Halloween-ul este doar un mod învechit de a spune „noaptea dinaintea Zilei tuturor Sfinților” – numită și Hallowmas sau All Hallows ‘Day.

English language:

How did Halloween start and why?

The tradition originated with the ancient Celtic festival of Samhain, when people would light bonfires and wear costumes to ward off ghosts. … Over time, Halloween evolved into a day of activities like trick-or-treating, carving jack-o-lanterns, festive gatherings, donning costumes and eating treats.

marionnaud.ro
vivre.ro

It is worth mentioning: Samhain is a pagan religious festival originating from an ancient Celtic spiritual tradition. In modern times, Samhain (a Gaelic word pronounced “SAH-win”) is usually celebrated from October 31 to November 1 to welcome in the harvest and usher in “the dark half of the year”. Celebrants believe that the barriers between the physical world and the spirit world break down during Samhain, allowing more interaction between humans and denizens of the Otherworld.

Other theory holds that:Hallow” — or holy person — refers to the saints celebrated on All Saints’ Day, which is November 1. … So basically, Halloween is just an old-fashioned way of saying „the night before All Saints’ Day” — also called Hallowmas or All Hallows’ Day.

vegis.ro
carturesti.ro
gunnars.ro

Știați că …?/Did you know …?

Limba română:

De ce vinerea care cade în a 13-a zi de o lună este atât de temătoare?

Unii atribuie originile Codului lui Hammurabi, unul dintre cele mai vechi documente legale din lume, care poate sau nu ar fi omis superstitios o regulă a 13-a din lista sa. Alții susțin că vechii sumerieni, care credeau că numărul 12 este un număr „perfect”, îl considerau pe cel care l-a urmat în mod hotărât ca fiind neperfect. Una dintre cele mai populare teorii, însă, leagă vineri 13 de căderea unui grup temător de războinici legendari – Templierii.

marionnaud.ro
vivre.ro

Fondat în jurul anului 1118 ca un ordin militar monahal dedicat protecției pelerinilor care călătoreau în Țara Sfântă în urma capturării creștine a Ierusalimului în timpul primei cruciade, Cavalerii Templieri au devenit rapid unul dintre cele mai bogate și mai influente grupuri din Evul Mediu, datorită donații fastuoase de la capetele încoronate ale Europei, dornice să-și câștige favoarea cu cavalerii înverșunați. La sfârșitul secolului al XIV-lea, templierii stabiliseră un sistem de castele, biserici și bănci în toată Europa de Vest. Și această bogăție uimitoare ar fi dus la căderea lor.

Pentru templieri, acest sfârșit a început în primele ore ale dimineții de vineri, 13 octombrie 1307. Cu o lună mai devreme, documentele secrete fuseseră trimise de curieri în toată Franța. Ziarele includeau detalii teribile și șoapte de magie neagră și ritualuri sexuale scandaloase. Au fost trimiși de regele Filip al IV-lea al Franței, un monarh avar care în anii precedenți a lansat atacuri asupra lombardilor (un grup bancar puternic) și evreilor din Franța (pe care i-a expulzat, astfel încât să le poată confisca proprietățile pentru casetele sale epuizate). În zilele și săptămânile care au urmat acelei vineri fatidice, peste 600 de templieri au fost arestați, inclusiv marele maestru Jacques de Molay și trezorierul ordinului. Dar, în timp ce unii dintre cei mai înalți membri au fost prinși în plasa lui Philip, la fel au fost și sute de non-războinici; bărbați de vârstă mijlocie care au gestionat activitățile bancare și agricole de zi cu zi care au menținut organizația fredonând. Bărbații au fost acuzați de o gamă largă de infracțiuni, inclusiv erezie, închinare la diavol și scuipat pe cruce, homosexualitate, fraude și corupție financiară.

vegis.ro
carturesti.ro

English language:

Why are Fridays that fall on a month’s 13th day so fearful?

Some attribute the origins to the Code of Hammurabi, one of the world’s oldest legal documents, which may or may not have superstitiously omitted a 13th rule from its list. Others claim that the ancient Sumerians, who believed the number 12 to be a “perfect” number, considered the one that followed it decidedly non-perfect.

One of the most popular theories, however, links Friday the 13th with the fall of a fearsome group of legendary warriors—the Knights Templar.

Founded around 1118 as a monastic military order devoted to the protection of pilgrims traveling to the Holy Land following the Christian capture of Jerusalem during the First Crusade, the Knights Templar quickly became one of the richest and most influential groups of the Middle Ages, thanks to lavish donations from the crowned heads of Europe, eager to curry favor with the fierce Knights. By the turn of the 14th century, the Templars had established a system of castles, churches and banks throughout Western Europe. And it was this astonishing wealth that would lead to their downfall.

vegis.ro
cartepedia.ro

For the Templars, that end began in the early morning hours of Friday, October 13, 1307.

A month earlier, secret documents had been sent by couriers throughout France. The papers included lurid details and whispers of black magic and scandalous sexual rituals. They were sent by King Philip IV of France, an avaricious monarch who in the preceding years had launched attacks on the Lombards (a powerful banking group) and France’s Jews (who he had expelled so he could confiscate their property for his depleted coffers).

In the days and weeks that followed that fateful Friday, more than 600 Templars were arrested, including Grand Master Jacques de Molay, and the Order’s treasurer. But while some of the highest-ranking members were caught up in Philip’s net, so too were hundreds of non-warriors; middle-aged men who managed the day-to-day banking and farming activities that kept the organization humming. The men were charged with a wide array of offenses including heresy, devil worship and spitting on the cross, homosexuality, fraud and financial corruption.

melkior.ro
noriel.ro