Arhive lunare: octombrie 2021

Știați că …?/Did you know …?

Limba română:

De ce vinerea care cade în a 13-a zi de o lună este atât de temătoare?

Unii atribuie originile Codului lui Hammurabi, unul dintre cele mai vechi documente legale din lume, care poate sau nu ar fi omis superstitios o regulă a 13-a din lista sa. Alții susțin că vechii sumerieni, care credeau că numărul 12 este un număr „perfect”, îl considerau pe cel care l-a urmat în mod hotărât ca fiind neperfect. Una dintre cele mai populare teorii, însă, leagă vineri 13 de căderea unui grup temător de războinici legendari – Templierii.

marionnaud.ro
vivre.ro

Fondat în jurul anului 1118 ca un ordin militar monahal dedicat protecției pelerinilor care călătoreau în Țara Sfântă în urma capturării creștine a Ierusalimului în timpul primei cruciade, Cavalerii Templieri au devenit rapid unul dintre cele mai bogate și mai influente grupuri din Evul Mediu, datorită donații fastuoase de la capetele încoronate ale Europei, dornice să-și câștige favoarea cu cavalerii înverșunați. La sfârșitul secolului al XIV-lea, templierii stabiliseră un sistem de castele, biserici și bănci în toată Europa de Vest. Și această bogăție uimitoare ar fi dus la căderea lor.

Pentru templieri, acest sfârșit a început în primele ore ale dimineții de vineri, 13 octombrie 1307. Cu o lună mai devreme, documentele secrete fuseseră trimise de curieri în toată Franța. Ziarele includeau detalii teribile și șoapte de magie neagră și ritualuri sexuale scandaloase. Au fost trimiși de regele Filip al IV-lea al Franței, un monarh avar care în anii precedenți a lansat atacuri asupra lombardilor (un grup bancar puternic) și evreilor din Franța (pe care i-a expulzat, astfel încât să le poată confisca proprietățile pentru casetele sale epuizate). În zilele și săptămânile care au urmat acelei vineri fatidice, peste 600 de templieri au fost arestați, inclusiv marele maestru Jacques de Molay și trezorierul ordinului. Dar, în timp ce unii dintre cei mai înalți membri au fost prinși în plasa lui Philip, la fel au fost și sute de non-războinici; bărbați de vârstă mijlocie care au gestionat activitățile bancare și agricole de zi cu zi care au menținut organizația fredonând. Bărbații au fost acuzați de o gamă largă de infracțiuni, inclusiv erezie, închinare la diavol și scuipat pe cruce, homosexualitate, fraude și corupție financiară.

vegis.ro
carturesti.ro

English language:

Why are Fridays that fall on a month’s 13th day so fearful?

Some attribute the origins to the Code of Hammurabi, one of the world’s oldest legal documents, which may or may not have superstitiously omitted a 13th rule from its list. Others claim that the ancient Sumerians, who believed the number 12 to be a “perfect” number, considered the one that followed it decidedly non-perfect.

One of the most popular theories, however, links Friday the 13th with the fall of a fearsome group of legendary warriors—the Knights Templar.

Founded around 1118 as a monastic military order devoted to the protection of pilgrims traveling to the Holy Land following the Christian capture of Jerusalem during the First Crusade, the Knights Templar quickly became one of the richest and most influential groups of the Middle Ages, thanks to lavish donations from the crowned heads of Europe, eager to curry favor with the fierce Knights. By the turn of the 14th century, the Templars had established a system of castles, churches and banks throughout Western Europe. And it was this astonishing wealth that would lead to their downfall.

vegis.ro
cartepedia.ro

For the Templars, that end began in the early morning hours of Friday, October 13, 1307.

A month earlier, secret documents had been sent by couriers throughout France. The papers included lurid details and whispers of black magic and scandalous sexual rituals. They were sent by King Philip IV of France, an avaricious monarch who in the preceding years had launched attacks on the Lombards (a powerful banking group) and France’s Jews (who he had expelled so he could confiscate their property for his depleted coffers).

In the days and weeks that followed that fateful Friday, more than 600 Templars were arrested, including Grand Master Jacques de Molay, and the Order’s treasurer. But while some of the highest-ranking members were caught up in Philip’s net, so too were hundreds of non-warriors; middle-aged men who managed the day-to-day banking and farming activities that kept the organization humming. The men were charged with a wide array of offenses including heresy, devil worship and spitting on the cross, homosexuality, fraud and financial corruption.

melkior.ro
noriel.ro

Știați că …?/Did you know …?

Limba română:

Majoritatea dintre noi suntem conștienți de faptul că cojile de homar își schimbă culoarea atunci când sunt expuse la căldură (ca într-o oală cu apă clocotită, de exemplu). Dar și sângele creaturilor marine este interesant. Sângele de homar este inițial limpede și devine albastru când intră în contact cu oxigenul.

melimeloparis.ro
maroko.ro/

English language:

Most of us are well aware that lobster shells change color when exposed to heat (like in a pot of boiling water, for example). But the sea creatures’ blood is also intriguing. Lobster blood is initially clear and turns blue when it hits oxygen.

hainedevis.ro

Tales din Milet (625 – 547 î.Hr.)

Unul dintre cei șapte înțelepți greci. Știa să prezică eclipsele de soare, a măsurat înălțimea piramidelor grecești pe baza umbrelor lor. Potrivit lui Aristotel, Tales este primul filozof grec și ionian. În câmpul lui de interese s-au aflat problemel naturii. A identificat apa ca fiind elementul material primar al tuturor fenomenelor și lucrurilor. A făcut primul pas pe drumul formării în filozofia antică a ideii de „arche” – cauza materială a tuturor celor existente, punând astfel bazele trecerii de la gândirea mitologică la gândirea științifică. Potrivit lui Tales, din apă s-a născut și continuă să se nască tot ceea ce există, totul se transformă în apă, și, în definitiv, totul este apă. Zeul, potrivit lui Tales, este rațiunea Cosmosului, iar Universul este însuflețit și plin de zei. Lui Tales i se atribuie și panpsihismul (concepție potrivit căreia toate elementele naturii ar fi însuflețite și înzestrate cu psihic), care îi completează concepția despre lume în tradiția reprezentărilor antice egiptene despre crearea discului pământesc din oceanul primordial împreună cu „suflarea vieții„. Viața, conform lui Tales, presupune hrană și suflare: aceste funcții le îndeplinesc apa și impulsul divin inițial, „psyche„. Lucrările sale Despre rotația pământului și Despre echinocțiu nu s-au păstrat.

melkior.ro
vivre.ro

În domeniul matematicii, Tales a adus geometria în Grecia, familiarizându-se cu ea în timpul călătoriilor sale în Egipt și dezvoltând-o ulterior. Teoremele geometrice elaborate de el au constituit temelia matematicii grecești.

Tales a demonstrat că:

 • un cerc este împărțit în două părți egale de diametru;
 • unghiurile bazei unui triunghi isoscel sunt congruente;
 • unghiurile opuse la vârf sunt congruente;
 • un triunghi este determinat dacă sunt date o latură și unghiurile adiacente ei;
 • unghiul înscris într-un semicerc este unghi drept;
 • o paralelă dusă la una dintre laturile unui triunghi formează segmente proporționale pe celelalte două laturi ale triunghiului dat.

Tales a murit la o vârstă înaintată, în timpul unor manifestări sportive, din cauza unor călduri excesive. Pe mormântul său este o inscripție care spune: „Aici, într-un mormânt strâmt zace Marele Thales; totuși renumita sa înțelepciune a ajuns la ceruri”.

starshiners.ro
vegis.ro

Cugetările lui Tales:

 • Cum poți îndura cel mai ușor nenorocirile? Dacă îți vezi dușmanii într-o situație mai rea ca a ta;
 • Cine e fericit? Acela care e sănătos la trup, înzestrat cu liniște în suflet și care-și desăvârșește talentul;
 • Nu la suprafață trebuie să te înfrumusețezi, ci în adâncul sufletului;
 • Afirmația că timpul e mai bătrân decât toți nu e adevărată. Căci timpul este și trecut, și prezent și viitor, iar acel timp care pentru noi este viitor, fără îndoială, este mai tânăr decât oamenii și lucrurile de astăzi;
 • Ignoranța e o povară grea;
 • Povățuiește și învață doar binele;
 • Înțeleptul este bogat întotdeauna, dar rareori bogatul este înțelept;
 • În viață cel mai greu e să te cunoști pe tine însuți;
 • Aceia care păcătuiesc nu se pot ascunde de privirea Zeului și nici măcar gândurile nu și le pot ascunde de el;
 • Ce e mai mare ca toate? Spațiul care îi cuprinde pe toți;
 • Ce e mai rapid ca toate? Mai rapidă decât toate e rațiunea, ea pe toate le întrece;
 • Ce e mai înțelept decât toate? Timpul, fiindcă el singur îi cuprinde pe toți;
 • Ce e ușor? Să dai altora sfaturi.
carturesti.ro
melimeloparis.ro
kalapod.net

JURNALISMUL ROMÂNESC sub semnul întrebării???

Nu sunt jurnalist și nici măcar nu am cochetat cu jurnalismul, dar, prin acest articol, încerc să înțeleg ideea pe care se bazează un absolvent al Facultății de Jurnalism, când își începe activitatea profesională. De ce, în momentul în care a obținut specializarea de jurnalist, nu își păstrează demnitatea și „murdărește” imaginea acestui job, important pentru menținerea unei societăți democratice? … Pentru bani? … Pentru o carieră profesională superioară, obținută într-un timp scurt? … Pentru o poziție distinsă în societate? … Probabil! Însă, eu, ca și receptor al informațiilor transmise de jurnaliștii români, sunt confuz. Nu știu ce să cred, care mai este realitatea prin țară, indiferent de informație (politică, educație, vreme, mondenități, realiy-show-uri etc.). Ei se gândesc oare la noi, cei care dorim să aflăm „realitatea adevărată„, nu cea modelată și expusă în spațiul public după bunul lor plac?

Principii de bază ale Jurnalisticii:

Conform BAZELOR JURNALISMULUI, unul din cursurile Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, la capitolul STATUTUL PROFESIONAL AL JURNALISTULUI, se spune că: „Jurnalistica este activitatea mediatică de informare și de interpretare a realității, de socializare și de culturalizare a maselor, …

drmax.ro/
fashiondays.ro

Deci, informare și de interpretare a realității. … Dacă este să fac o analiză mai amplă a acestei sintagme, pe lângă faptul că informarea corectă a maselor este un principiu important al jurnalismului, oamenii de presă au și o acoperire pentru știrile subiective, și nu tocmai OK. De ce!? … Deoarece interpretarea realității (a înțelege într-un anumit fel acțiunile sau spusele cuiva, conform https://dexonline.ro/definitie/interpreta) dă o anumită putere fiecărui jurnalist să prezinte informația după puterea lui de înțelegere sau … după înțelegerea care i se impune. Deci, inclusiv instituția de formare a specializării respective (cea de jurnalist) îl învață subliminal pe student despre deformarea realității?Nu știu ce să cred! Probabil, interpretarea realității se referă la acțiunea de explicare a informației pe care o prezintă jurnalistul. Nu am aprofundat acest curs. Totuși, cred că această expresie îl exonerează de vreo vină pe emițătorul unei informații eronate sau, și mai rău, a unei … informații fake.

Din punctul meu de vedere, informarea asupra realității ar trebui să însemne prezentarea faptelor așa cum se desfășoară ele, fără nicio altă interpretare, fie ea și obiectivă. Gândind logic, chiar și obiectivitatea poate deveni subiectivă pentru o persoană, doar pentru simplul fapt că omul are conștiință.

melkior.ro
vivre.ro

În al doilea rând, socializare și de culturalizare a maselor. … Integrarea socială a individului într-un anume grup ar trebui să se facă în baza educării acestuia, și nu pentru prostirea sau îndobitocirea lui. Și, după cum cred că vă gândiți, mă refer la reality-show-urile de prost gust sau astfel de emisiuni, care apar pe diferite posturi de televiziune, și care nu fac altceva decât să-și mărească rating-ul prin crearea de grupuri sociale cu o educație precară. Motivul invocat de moderatorii acestor emisiuni!? … Existența unui public larg care își dorește să vadă așa ceva. Dar, oare, nu se pune și problema că ceea ce se dă pe „sticlă”, se ia ca pe un bun de consum, și, cel mai rău, pune educația maselor sub semnul întrebării?

Despre culturalizare, îmi este greu să spun că își mai are loc printre principiile jurnalismului. După cum se observă, zi de zi, emisiunile care ar trebui să aibă obiectivul culturalizării populației dispar, deoarece nu au priză la public și nu produc bani. Este, însă, foarte multă informație, care au ca țintă acest obiectiv, pe rețelele de socializare, unde este diseminată de oameni din diferite domenii, mai puțin de jurnaliști.

Concluzia:

Concluzia? … Deoarece jurnalismul este „a patra putere în stat, alături de puterea executivă, legislativă şi cea juridică, …„, după cum este scris în același manual, BAZELE JURNALISMULUI, poate să ghideze realitatea lumii și educația populației spre culmi nebănuite. Însă, într-o lume bazată pe puterea banului, nici măcar această profesie nu mai scapă de ghiarele dragonilor avizi de control.

noriel.ro
elefant.ro

Totuși, să fiu corect, ca în orice profesie, și în jurnalism există oameni care încearcă să spele păcatele acestei meserii prin informarea corectă a realității și/sau culturalizarea reală a maselor. Acești jurnaliști sunt deseori nevăzuți sau, cu timpul, excluși din cercul nostru, al devoratorilor de informație. Aici intervine educația și obiectivitatea noastră, a celor care primesc, înțeleg, selectează și, probabil, diseminează mai departe informațiile presei. Deci, într-un fel, și noi alimentăm lăcomia acelor dragoni, prin acceptarea mizeriilor și fakeurilor susținute fără temei.

Cred că vina distorsionării realității și a educației precare se împarte, atât între jurnaliștii avizi de bani, carieră și poziție socială cât și între oamenii care primesc informația, fără educație, cu afinități politice sau cu anumite interese pentru afacerile personale, financiare, politice, sportive etc.

Nu știu dacă este corect ceea ce am prezentat mai sus, dar, după cum am spus anterior, obiectivitatea unei persoane poate deveni subiectivă pentru altcineva. Este o opinie personală, așa că, orice idee argumentată și de bun simț este acceptată.

melimeloparis.ro

Știați că …?/Did you know …?

Limba română:

Ideea alinierii orelor de veghe la orele de zi pentru a conserva lumânările a fost propusă pentru prima dată în 1784 de americanul Benjamin Franklin. Într-o scrisoare satirică către editorul The Journal of Paris, inventatorul american a sugerat că trezirea mai devreme în vară ar economisi utilizarea lumânărilor și a calculat economii considerabile.

Cu toate acestea, începând cu 30 aprilie 1916, Imperiul German și Austria-Ungaria au organizat fiecare prima implementare la nivel național în jurisdicțiile lor. Multe țări au folosit DST (Daylight saving Time) în diferite momente de atunci, în special de la criza energetică din anii 1970.

elefant.ro
starshiners.ro

English language:

The idea of aligning waking hours to daylight hours to conserve candles was first proposed in 1784 by american Benjamin Franklin. In a satirical letter to the editor of The Journal of Paris, the american inventor suggested that waking up earlier in the summer would economize candle usage and calculated considerable savings.

However, starting on April 30, 1916, the German Empire and Austria-Hungary each organized the first nationwide implementation in their jurisdictions. Many countries have used DST (Daylight saving Time) at various times since then, particularly since the 1970s energy crisis.

melkior.ro
badabum.ro