Știați că …?/Did you know …?

chilipirul-zilei.ro/

Limba română:

Linia Kármán (sau linia von Karman) este o încercare de a defini o graniță între atmosfera Pământului și spațiul cosmic și oferă o definiție specifică stabilită de Fédération aéronautique internationale (FAI), un organism internațional de evidență a aeronauticii. Definirea marginii spațiului este importantă în scopuri legale și de reglementare, deoarece aeronavele și navele spațiale intră sub jurisdicții diferite și sunt supuse unor tratate diferite. Dreptul internațional nu definește marginea spațiului sau limita spațiului aerian național.

FAI definește linia Kármán ca spațiu care începe la 100 de kilometri (54 mile marine; 62 mile; 330.000 de picioare) deasupra nivelului mediu al mării.

carturesti.ro
decathlon.ro

English language:

The Kármán line (or von Karman line) is an attempt to define a boundary between Earth’s atmosphere and outer space, and offers a specific definition set by the Fédération aéronautique internationale (FAI), an international record-keeping body for aeronautics. Defining the edge of space is important for legal and regulatory purposes since aircraft and spacecraft fall under different jurisdictions and are subject to different treaties. International law does not define the edge of space, or the limit of national airspace.

The FAI defines the Kármán line as space beginning 100 kilometres (54 nautical miles; 62 miles; 330,000 feet) above Earth’s mean sea level.

kinderauto.ro
decathlon.ro
drmax.ro/

Lasă un răspuns