Hesiod (sec. VIII – sec. VII î.Hr.)

Poet și gânditor antic.

S-au păstrat în totalitate poemele sala didactice Munci și zile și Teogonia (Panteonul divinităților elene), în care se reflectă concepția despre lume a grecilor din epoca formării societății împărțite pe clase. În primul poem, înfățișează atmosferă socială în care trăiau țăranii aflați sub dominația aristocrației. Astfel, introduce ideea de dreptate ca principiu etic suprem și glorifică munca drept temelie a vieții. Mai mult decât atât, aici sunt conținute proverbe și parabole. Teogonia reprezintă o anticipare a filozofiei grecești antice, prima încercare de sistematizare nu numai a genealogiei zeilor, dar și a istoriei genezei lumii. Poemul se încheie cu genealogia eroilor greci, inițiind direcția genealogică în literatura antică grecească.

libris.ro
vivre.ro

Cugetările lui Hesiod:

  • Nevastă să-ți aduci în casă / Când anii ți s-au împlinit. / Sub treizeci nu te grăbi, / Dar nici prea-n vârstă să nu fii …;
  • Să nu te-nsori spre hazul vecinilor;
  • Nevasta vrednică e mai prețioasă decât orice pe lume …;
  • Fii conștient de timp;
  • Cu adevărat e vrednic acela care a reușit să-și folosească vremea cu folos!;
  • Cel care tărăgănează se va lupta neîncetat cu nenorocirile, toată viața;
  • Vorba repetată de popor nu dispare cu totul.
melkior.ro
drmax.ro/

Lasă un răspuns